اطلاعات دوره مدیریت مستمر بر امور قانونی با طرح پاکنویس

نام دوره : مدیریت مستمر بر امور قانونی با طرح پاکنویس
مدت دوره : -
هزینه دوره : -
قابل پرداخت : -
طرح پاک نویس :
در این شیوه شرکتها از ابتدای سال مالی مدیریت امور مالیاتی خویش را به این موسسه واگذار نموده و تمامی گزارشات و اظهار نامه های شرکت با کنترل و نظارت این موسسه صادر و ارسال میگردد ، بدیهی است در این حالت تمام فرایندهای مالیاتی تحت کنترل بوده و احتمال خطا و بروز مشکل به حداقل ممکن میرسد.
در پایان سال نیز دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم و در اختیار سازمانهای رسیدگی کننده قرار میگیرد . در این شیوه نیز شرکتها میتوانند از مزایای حسابرسی مالی و مالیاتی بهره مند گردند. مزیت این شیوه بهره مند شدن مدیران شرکتها از خدمات تخصصی و مشاوره های مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی ایست که حتی قبل از عقد قراردادها و انجام شدن رویدادهای مالی خواهد بود.

چه کسانی میتوانند از خدمات تخصصی فوق استفاده نمایند :
کلیه شرکتها و موسسات تجاری (حقوقی) با هر سطح فعالیتی میتوانند از خدمات موسسه بهره مند گردند ، لیست شرکتهایی که در بالا بدان اشاره شده شامل شرکتهای کوچک ، بزرگ و متوسط میباشد که الزام به پرداخت مالیات و رعایت الزامات قانونی میباشند .

سایر خدمات :
مشتریان موسسه میتوانند از آخرین بخشنامه ها و دستو رالعملهای قانونی مطلع باشند.
تمام حقوق این سایت برای موسسه فنی و آموزشی کادوس محفوظ است Copyright © 2020
بازدید امروز : 13
بازدید دیروز : 20
بازدید کل : 99301